1990
Na zlecenie Ministerstwa Kultury NRD we wszystkich okręgach NRD zbierane są dzieła sztuki, których zakup sfinansowany został przez Fundusz Kultury NRD i były wystawiane w budynkach publicznych.

1991
W efekcie uchwały Rady Powiatu rozpoczęto przebudowę zamku w Beeskow na wschodniobrandenburskie Centrum Kultury i Edukacji. Jednocześnie rozpoczyna się tworzenie zbioru sztuki współczesnej dla obszaru Berlina i Brandenburgii. Ostatni minister kultury NRD, Herbert Schirmer, zostaje w 1990 dyrektorem zamku w Beeskow [Burg Beeskow].

1992/93
Dzieła zebrane w 1990 r. zostają uchwałą Rady Fundacji Funduszu Kultury rozdzielone na nowe kraje związkowe. Burg Beeskow przejmuje większość dzieł sztuki, które przypadły Brandenburgii (300 obrazów, 4.000 grafik, 70 rzeźb).

1993
W grudniu odbywa się w Niemieckim Muzeum Historycznym [Deutsches Historisches Museum (DHM)] w Berlinie sympozjum na temat „W poszukiwaniu utraconego państwa”. Konferencja służy krytycznej analizie twórczości na zamówienie w NRD i zajmuje się między innymi sposobem postępowania z ok. 12.000 dzieł sztuki, które powstały na zamówienie partii i organizacji społecznych NRD i stanowiły w tym czasie „majątek specjalny” zabezpieczony i zarządzany przez Urząd Powierniczy. Naukowcy rekomendują utworzenie miejsca badań dla naukowego opracowania tych dzieł sztuki.

1994
Urząd Powierniczy przekazuje landom Berlin, Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia i Meklemburgia-Pomorze Przednie dzieła sztuki składowane dotychczas na terenie Berlina. „Majątek specjalny” przechodzi według zasady miejsca zarejestrowania na własność danego kraju związkowego. Kraje Berlin, Brandenburgia Meklemburgia-Pomorze Przednie decydują się na działanie wspólnotowe. Ich zasoby zostają przekazane do Beeskow, natomiast zasoby Saksonii i Turyngii przechodzą pod zarząd Funduszu Sztuki Saksonii a zasoby Saksonii-Anhalt przechowywane są w Halle. Trzyletni program finansowany przez Urząd Powierniczy przewiduje wspólne opracowywanie zbiorów. Wiodącą instytucją jest Burg Beeskow.

1995
Na potrzeby ponad 20.000 dzieł sztuki starostwo powiatu ziemskiego Oder-Spree zleca przebudowę spichlerza położonego w sąsiedztwie zamku w Beeskow na magazyn. Zaangażowane kraje związkowe, starostwo oraz Wspólnota interesów „nowe sztuki plastyczne” z Berlina zawierają porozumienia regulujące większość spraw w zakresie postępowania z tymi dziełami sztuki. „Centrum zbiorów i dokumentacji sztuki NRD” zatrudnia w październiku pracownicę naukową, zarządcę depozytu oraz bibliotekarkę. Pierwsze dzieła wypożyczone z Centrum Dokumentacji zostają pokazane w Muzeum Robotniczym w Kopenhadze. Następne wystawy to „Querformat 1“ oraz „Querformat 2“. Senacka Administracja ds. Kultury Berlina postanawia przekazać do Beeskow zbiory, które przeszły na własność Senatu jako następcy prawnego Magistratu Berlina (Wschodniego).

1996
Ukończona zostaje inwentaryzacja obrazów, grafik, rzeźb, medali, rękodzieła, karykatur, fotografii i plakatów i rozpoczynają się prace nad katalogiem malarstwa, grafiki i rzeźb. We wrześniu Centrum zaprezentowało przegląd malarstwa „Piękno władzy” [Die Schönheit der Macht]. Z okazjo otwarcia odbywa się międzynarodowe sympozjum nt. relacji sztuki i dyktatury.

1998
Po wystawie „… i zwrócony ku przyszłości!“ z 1997 r. w listopadzie 1998 odbywa się wystawa z warsztatami „Zmiana ram: pytania do zbiorów sztuki partii i organizacji społecznych NRD”, która wywołuje gorące reakcje publiczności i mediów i prowadzi do kontrowersyjnych dyskusji w kręgach specjalistów.

1999
Herbert Schirmer opuszcza Burg Beeskow, nowym dyrektorem zostaje Tilman Schladebach.

2001
Kraje Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie zawierają porozumienie administracyjne w sprawie Kunstarchiv. Kuratorium uzgadnia nową nazwę „Kunstarchiv Beeskow“ [Archiwum sztuki w Beeskow]. Użytkowanie zasobów Archiwum zapewnia kraj związkowy Brandenburgia poprzez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu powiatu Oder-Spree, którego dyrektorem jest dr Wolfgang de Bruyn. Za skatalogowanie zbiorów odpowiada Marina Aurich, dyrektor Archiwum Powiatowego. Biura znajdują się na zamku w Beeskow.

2004
Wystawa „Między niebem a ziemią, malarstwo krajobrazowe w NRD“ zostaje zrealizowana we współpracy z Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte [Instytutem Historii Brandenburgii i Prus] w Poczdamie przy wsparciu Fundacji Archiwum Niemieckiej Radiofonii DRA, Federalnej Fundacji Kultury, Wschodnioniemieckiej Fundacji Kas Oszczędnościowych w Brandenburgii oraz Stowarzyszenia Kraju Kultury Brandenburgii.

2005
Wystawa „Wielka dziedzina. Rolnictwo w malarstwie NRD“ z obrazami z Kunstarchiv Beeskow oraz Galerii Chłopskiej Zamku Elisabethenburg zostaje zorganizowana we współpracy z muzeami z Meiningen przy wsparciu finansowym Fundacji Kultury Hesji i Turyngii oraz Ministerstwa Edukacji i Kultury Turyngii.

2008
Po przejściu dr. Wolfganga de Bruyna do Muzeum im. Kleista we Frankfurcie n. Odrą dyrektorem Kunstarchiv Beeskow została dr Ilona Weser, która pełni jednocześnie funkcję zastępcy starosty powiatu Oder-Spree ds. edukacji, zdrowia i spraw społecznych.