Od 2001 r. Kunstarchiv Beeskow prowadzony jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Oder-Spree [Odra-Sprewa]. Podstawę stanowi Umowa administracyjna pomiędzy krajami związkowymi Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią i Berlinem, która reguluje zarządzanie Kunstarchiv przez Kraj Brandenburgia. Magazyn Kunstarchiv znajduje się w zabezpieczonym i klimatyzowanym spichlerzu w sąsiedztwie zamku w Beeskow.

W Umowie administracyjnej w sprawie „Kunstarchiv” Kraj Brandenburgia zobowiązał się do stworzenia warunków organizacyjnych korzystania z zasobów archiwalnych:


Założenie kolekcji muzealnej sztuki NRD nie jest celem Archiwum. Jednakże inne dzieła sztuki powstałe w NRD na zlecenie partii, organizacji społecznych lub organów państwowych mogą być przyjmowane na zasadzie wypożyczenia.